تاکسی بیسیم تهران

تاریخچه

تاریخچه تاکسیرانی ایرانامروزه صنعت حمل ونقل به صنعتی فرا گیر تبدیل شده كه در قسمتهای مختلف جوامع بشری نیازمند بازنگری و ایجاد توسعه های همه جانبه است ، و ارائه خدمات بهینه  بر اساس نیاز واقعی شهروندان ، اصل اولیه بقاء می باشد و برای شركتهای خصوصی تاكسیرانی نیز این امر اجتناب ناپذیر خواهد بود . خصوصاً با توسعه شهر نشینی در کشور که در طول 4سال گذشته با سرعت رشد یافته و در آینده نیز قطعاً شهرهای رو به گسترش بیشتری را شاهد خواهیم بود وحتی ایجاد شهرهای جدید كه به این توسعه سرعت بیشتری می بخشد . ضمن آنکه توسعه شهرها بر پایه خدمات استوار بوده و توسعه بخش خدمات به استحکام نظام اجتماعی و بهره وری اقتصاد ملی بر پایه اشتغال زایی استوار نیاز دارد و حمل نقل درون شهری با توجه به سومین نیاز هر جامعه بشری بعد آب و غذا از جمله اساسی ترین خدمات درون شهری می باشد . بنابر این شهر تهران با بیش از حدود 12میلیون نفر جمعیت و با مساحت تقریبی 800 کیلومتر مربع ، در زمره یكی از بزرگترین پایتخت های جهان قرار گرفته و همواره بحث حمل و نقل درون شهری یكی از دغدغهای بوده كه فکر مسئولین و شهروندان این شهر بزرگ به آن مشغول می باشد . یكی از را هكارهای حل مشکل كنونی حمل و نقل ، ایجاد شرکت های  تاكسیرانی خصوصی بر اساس قابلیتهای تخصّصی ، تجربی ، فنی و نوآوری مطلوب می باشد كه بر اساس افکار مجریان  این بخش از صنعت ، می تواند باعث کاهش دغدغهای مزبور گردد .
برای درک بهتر از وضعیت حمل و نقل شهری تهران توسط خودروهای سواری ، در ادامه به ذکر تاریخچه مختصری از تاکسی رانی در تهران خواهیم پرداخت:

عمر تاکسی در تهران به عنوان پایتخت به حدود هفتاد سال می رسد ، كه اوّلین تاكسیهای از نوع خودروهای امریكایی بود و نماینده شرکت مزبور به هر پلاک درشکه كه اصطلاحاً از رده خارج می شد یك دستگاه تاکسی واگذار می كرد و شاید یكی از دلایل تاثیر منفی در فرهنگ رانندگی تاکسی در کشور از همان روز پایه گذاری شد و جایگاه واقعی راننده تاکسی را بعنوان شوفر تاکسی  در اذهان جای داده است در حالیكه رسالت اصلی هر راننده تاکسی بعنوان لیدرتور امروزه به رسمیت شناخته شده و به عنوان مثال برای اخذ گواهینامه تاکسی ( پروانه تاکسی ) درانگلستان برای كار با تاکسی مراحل مختلف از جمله  شهر شناسی كه شامل آشنایی و شناخت مسیرهای کوتاه و نسبتاً خلوت می باشد که توسط افسران ارشد راهنمایی ورانندگان انگلستان بدون ذره ای گذشت انجام   می شود ، حدود 2 سال طول می كشد.البته قسمتی از نابهنجاریهای موجود در ترافیك امروز به ارث رسیده همان تاثیر منفی فرهنگ گذشته می باشد و علت این که امروزه تاکسیها در تهران از نرخ مصوب رسمی پیروی نمی کنند و صرفاً نرخ را بر اساس عرف مسافران تعیین می کنند و حتی نصب تاكسیمتر و درراس كار قرار گرفتن رئیس سابق پلیس 110 نیز نتوانست این فرهنگ را پیاده نماید استفاده از تاکسی متر، علی رغم توجیه  اقتصادی آن بخاطر مسائل ترافیكی و راه بندان می تواند    به عنوان حرف آخر برای راننده و مسافر ایجاد اعتماد بکند ، از همین مسئله ناشی شده است  البته این نکته ناشی از عدم تبلیغ فرهنگ تاکسیمتر نیز بوده و بحث در مورد این مقوله مهم می طلبد تاباایجادوآمده سازی بستری مناسب ،این واقعیت كه تاکسی متر رعایت عدالت اقتصادی است را برای همگان اصل تعریف گردد .
اگر چه درست ۴۰سال پیش هنگامی كه برای اولین بار ۳۰۰ تاكسیمتر با این هدف وارد كشور شد تا بتواند نرخ تاكسی های شهر تهران را كنترل كند، اما امروز با گذشت سالها، هنوز سرانجامی نیافته است. ماجرایی كه شاید برای شهروندان تكراری است و به رغم تلاش مسئولان، ادامه دارد.
ماجرایی كه در حدود ۴۰سال در حافظه شهر رژه رفت و نتوانست به طرحی مناسب برای مهار قیمت های ابهام آور و شگفت انگیز تبدیل شود. شاید روزی كه استفاده از تاكسیمتر در تاكسی های گردشی پایتخت به عنوان یك راه حل مورد توجه قرار گرفت، كمتر كسی می توانست تصور كند كه ماجرای آن، خیلی زود زبانزد مردم شود و تا سالها، كابوسی باشد فراموش نشدنی. انگار استفاده از این ابزار ساده و اتفاقاً معمولی، در شهر لجام گسیخته تهران، به محالی تبدیل شده است و هیچ كس را توان به كارگیری آن نیست.در ادامه به مروری بر تاریخ تاکسیمتر در ایران خواهیم پرداخت.
در ۲۶تیر ماه سال ۸۴ امیرمحمود دهلوی، مدیر عامل وقت سازمان تاكسیرانی، از راه اندازی تاكسیمتر در ۲۴ هزار تاكسی گردشی تهران خبر داد. وی در آن روز اعلام كرد كه تا پایان سال تمامی تاكسی های شهر از تاكسیمتر در تعیین نرخ كرایه ها استفاده خواهند كرد. اگر چه این سخن او در آن روز خوشبینانه بود و وی هیچ گاه نتوانست در فراهم آوردن مقدمات اجرایی این طرح، اقدامی درخور انجام دهد، اما ماجرای استفاده از تاكسیمتر همچنان از نظر صاحب نظران الزامی و انكارناپذیر به نظر می رسید. چرا كه تهران با جمعیت هشت میلیون نفری و ترافیك سرسام آورش، به اجرای طرح هایی كه به حمل و نقل شهری سامانی دهد، نیازمند بود. ۲۴ هزار تاكسی گردشی پایتخت، روزانه در سطح شهر، امكان جابه جایی بیش از یك میلیون مسافر شهری را دارند و بی تردید، ساماندهی نرخ كرایه تاكسی ها، اجتناب ناپذیر است. از سویی عدم نظارت سازمان تاكسیرانی در طول سالها فعالیت بر تاكسی های گردشی، موجب نگرانی شهروندان بوده است. شاید از این روست كه همواره برقراری سیستمی كه بر امر كرایه ها كنترل داشته باشد، الزامی به نظر می رسد. با توجه به اعلام مدیرعامل سازمان تاكسیرانی در سال گذشته مبنی بر راه اندازی تاكسیمتر، این واقعیت روشن است كه هیچ گاه، این دستگاه ها مورد استفاده قرار نگرفت و این وعده، به جمع ادعاهایی پیوست كه در طول ۴۰سال از عمر تاكسیمتر در كشور همواره وجود داشت.
درست یك سال بعد، پس از آنكه حسین تیموری به ساختمان سازمان تاكسیرانی رفت و در مقام مدیرعامل این سازمان به فعالیت پرداخت، دوباره زمزمه های به كارگیری تاكسیمترها شنیده شد. اگرچه چندان دور از ذهن نبود كه پس از چندی، ماجرای تكراری به سرانجام نرسیدن این طرح دوباره شنیده شود، اما این بار، اقدام این سازمان تحسین برانگیز بود. گروه های نظارتی سازمان تاكسیرانی، پیش از آنكه طرح استفاده از تاكسیمترها آغاز شود، شروع به كار كرد و درست در هفته آغازین طرح، مدیر عامل سازمان با اعلام تعداد خاطیان همه را غافلگیر كرد. شاید در آن روز كه تیموری از شناسایی بیش از دو هزار خاطی خبر داد و به اخراج چند نفر از تاكسی داران نیز تأكید كرد، نمی شد ماه های آینده را مجسم كرد كه در سكوتی آزاردهنده، طرح استفاده از تاكسیمتر، به فراموشی سپرده شود.

راستی، آیا هم اكنون، تاكسی هایی را می توان یافت كه همچنان از تاكسیمترها استفاده كنند؟!


تاکسی بیسیم تهران در فیسبوکتاکسی بیسیم تهران در گوگل پلاستاکسی بیسیم تهران در توئیترتاکسی بیسیم تهران در یوتیوبفید تاکسی بیسیم تهران

تماس رایگان با تاکسی بیسیم تهران 1828