تاکسی بیسیم تهران

محاسبه کرایه

پرسش هاس متداول - محاسبه کرایه

نرخ کرایه، براساس نرخ مصوب تاکسیمتر ، توسط سازمان تاکسی رانی تهران، هر سال تعیین می گردد . محاسبه کرایه مسیرها نیز در سامانه رزرو، بر همین اساس است.


تاکسی بیسیم تهران در فیسبوکتاکسی بیسیم تهران در گوگل پلاستاکسی بیسیم تهران در توئیترتاکسی بیسیم تهران در یوتیوبفید تاکسی بیسیم تهران

تماس رایگان با تاکسی بیسیم تهران 1828