تاکسی بیسیم تهران

پرداخت نقدی کرایه

پرسش هاس متداول - پرداخت نقدی کرایه

شما می توانید پس از رزرو و تعیین مسیر، گزینه ی پرداخت نقدی در محل را انتخاب کنید. به این ترتیب پس از پایان سفر با تاکسی بیسیم تهران، کرایه شما مطابق نرخ تاکسی متر تعیین شده و آن را به راننده می پردازید


تاکسی بیسیم تهران در فیسبوکتاکسی بیسیم تهران در گوگل پلاستاکسی بیسیم تهران در توئیترتاکسی بیسیم تهران در یوتیوبفید تاکسی بیسیم تهران

تماس رایگان با تاکسی بیسیم تهران 1828