تاکسی بیسیم تهران

GPS

پرسش هاس متداول - GPS

خدمات تاکسی بیسیم تهران در کلیه مناطق شهر تهران بصورت تلفنی ثبت، از طریق جی پی اس و بیسیم ارسال می شوند و همچنین کلیه خودروها از طریق سیستم مدیریت ناوگان (GPS) قابل ردیابی می باشند ضمناً کلیه پرداخت ها توسط سیستم شتاب انجام می گیرد و بانکهای عامل فقط در صورتی درگاه پرداخت را در سایتی نصب می نمایند که هویت سرویس دهنده برای بانک محرز گردیده باشد.


تاکسی بیسیم تهران در فیسبوکتاکسی بیسیم تهران در گوگل پلاستاکسی بیسیم تهران در توئیترتاکسی بیسیم تهران در یوتیوبفید تاکسی بیسیم تهران

تماس رایگان با تاکسی بیسیم تهران 1828