باشگاه کاپیتان ها تی بی تی

در باشگاه کاپیتان های تی بی تی، ماموریت ما تأمین یک فضای جامع و کامل برای رانندگان است. ما افتخار می‌کنیم که یک جامعه‌ی فعال و پویا برای تمامی کسانی که عشق ورزیدن به تی بی تی را در خود دارند، فراهم کرده‌ایم. اینجا جایی است که ارتباط بین افرادی که هم‌راهی مسیر یکسانی دارند، تقویت می‌شود و ارزشمندترین تجربیات و اطلاعات مبتنی بر تجربه به اشتراک گذاشته می‌شود.

 

خدمات ارائه شده

خودرویی

رفاهی